Copy Sms

  • Aî Dîn Chølê Jãbe! Køtã Gülî Røyê Jãbe! Shüdü Srîthî Høyê. Høtãth Kørê Pêyêchî Amî! Bøndhü Rüpê Älê Tümî! Tãkø,Shüdü Bøndhü Høyê

  • Whatsapp
  • You may like

  • Aî Dîn Chølê Jãbe! Køtã Gülî Røyê Jãbe! Shüdü Srîthî Høyê. Høtãth Kørê Pêyêchî Amî! Bøndhü Rüpê Älê Tümî! Tãkø,Shüdü Bøndhü Høyê